صفحه نخست    نوشتارها    گفتارها    بایگانی    تماس 

 

ویژه نامه‌ی مهدی اخوان ثالث (م.امید)

 

شعر فریاد را بخوانید و با صدای شاعر بشنوید
شعر کتیبه را بخوانید و با صدای شاعر بشنوید
شعر باغ من را بخوانید و با صدای شاعر بشنوید
شعر زمستان را بخوانید و با صدای شاعربشنوید
شعر دریچه‌ها را بخوانید و با صدای شاعر بشنوید
شعر چاووشی را بخوانید و با صدای شاعر بشنوید
شعرآخر شاهنامه را بخوانید و با صدای شاعر بشنوید
شعر چون سبوی تشنه را بخوانید و با صدای شاعر بشنوید
گزیده‌ای از اشعار مهدی اخوان ثالث و برخی آز آنها با صدای شاعر

 

سبک و شعر اخوان
مایه‌ی موسیقی در شعر اخوان

اخوان ثالث، رندی از تبار خیام
اخوان و گذار او به دنیای اسطوره‌ها
اخوان و برنامه‌ی رادیویی ادبیات ایران
از توس برآمد، در یوش بالید و به توس بازگشت
گشت و گذار اخوان در دنیای افسانه‌‌های مربوط به حافظ     
بر بارگاه حکيم بزرگ توس و اخوانِ هميشه در وطن خويش غريب، بخش اول
بر بارگاه حکيم بزرگ توس و اخوانِ هميشه در وطن خويش غريب، بخش دوم
بر بارگاه حکيم بزرگ توس و اخوانِ هميشه در وطن خويش غريب، بخش سوم

 

گشت و گذار اخوان در دنیای افسانه‌‌های مربوط به حافظ

حافظ و محتسب
حافظ و پیر گلرنگ
حافظ و گربه‌ی عابد
حافظ و شاخ نبات
حافظ و تُرک شیرازی
حافظ و دختر مُفتیِ شهر
حافظ و ستّه‌ی حسناء
حافظ بر مزار بابا کوهی
حافظ و سلمان ساوجی
حافظ و الا یا ایها الساقی...
تفأل از دیوان حافظ بر جنازه‌اش
فتوای فقیهان بر کافر بودن حافظ
حافظ و قناعت‌جویی و آرام‌خویی
مشاعره‌ی حافظ و ملک‌خاتون
مِی دوساله و محبوب چهارده ساله
خداش خیر دهد آن که این عمارت کرد!

شهرت حافظ و شعرش در اقطار عالم
حافظ و پیران ریاکار و مریدان مسندباره
 حافظ و کنیزکان: سرو، گل و لاله  
کشتی شکستگان یا کشتی نشستگان؟
نقل علی‌ابن ابی‌طالب در باره‌‌ی حافظ
تفأل از دیوان حافظ و پیروزی نادر شاه در جنگ
سمرقند و بخارا در قبال خال هندوی ترک شیرازی
تفأل از دیوان حافظ، مانع ویرانی مقبره‌ی او شد
 

 

 

 

 

 
     
 

  صفحه نخست    نوشتارها    گفتارها    بایگانی    تماس