صفحه نخست    نوشتارها    گفتارها    بایگانی    تماس 

 

 

ابن‌سینا و تاریخ داروسازی

ابن‌سینا را در تاریخ پزشکی و داروسازی ملک‌الاطباء خوانده‌اند. گفته می‌شود که در نتیجه‌ی دانش پزشکی او، طب اسلامی در آن زمان به اوج خود رسید. کتاب‌ها و آثار او در اروپای غربی تا سالها پس از قرن شانزدهم میلادی تدریس می‌شد. آبشخور این تأثیر عظیم، بیشتر ترجمه‌ی کتاب القانون فی‌الطب ابن‌سیناست که توسط جراردوس کرموننسین در قرن دوازدهم به زبان لاتین صورت گرفته‌است.

به دنبال ترجمه‌ی قانون به لاتین، این کتاب توسط آندره آلپاگو Andrea Alpago به زبان ایتالیایی ترجمه شد و از اواخر قرن پانزدهم میلادی، کتاب دانشکده‌های پزشکی مسیحیت در اروپا گردید. این کتاب در نیمه‌ی آخر قرن پانزدهم میلادی، شانزده بار و در قرن شانزدهم میلادی بیش از بیست بار تجدید چاپ گردیده است.

ابوعلی سینا به‌عنوان یک پزشک، روش‌های خود را بر اساس روش جالینوس و پزشکان یونانی دیگر بنا نهاد که کارشان توسط حنین‌بن اسحاق طبیب نستوری و پزشک مخصوص خلیفه متوکل عباسی ترجمه شده بود. او بیشتر تحت تأثیر مکتب رازی بود که طبق نظر برخی کارشناسان، بزرگ‌ترین طبیب دنیای اسلام و یکی از بزرگ‌ترین پزشکان همه‌ی اعصار بود.

***

کتاب قانون ابن‌سینا، دایرة‌المعارف عظیمی است که بر مبنای دانش‌های پذیرفته شده‌ی همان عصر بنا شده‌است. کتاب قانون، خود شامل پنج کتاب دیگر است که هر کتاب در جای خود به چند فن، تعلیم، و فصل تقسیم شده‌است.

کتاب اول که کتاب اصلی است به چهار فن تقسیم شده‌است:
1 ـ توصیف بدن انسان، تشریح و فیزیولوژی آن همراه با شرحی از اَخلاط و اَمزاج
2 ـ بیماری های رایج، علل و عوارض احتمالی آنها
3 ـ بهداشت عمومی که به توصیف مرگ و ضرورت آن منتهی می‌گردد
4 ـ درمان بیماری‌های رایج

کتاب دوم در شرح چگونگی داروهاست که  785 دارو را با منشأ حیوانی، گیاهی و معدنی آن‌ها باز می‌گوید.

کتاب سوم از 22 فن تشکیل شده که در باره‌ی بیماری‌هایی است که نه فقط بر بخش مبتلا به به بیماری، که بر کل بدن اثر می‌گذارند. این کتاب در باره‌ی جراحی نیز اطلاعاتی به‌دست می‌دهد.

کتاب چهارم در باره‌ی بیماری‌هایی است که ویژه‌ی یک عضو نیست.

کتاب پنجم در باره‌ی زهرها و پادزهرهاست. همچنین در این کتاب، درباره‌ی بیماری‌های پیچیده و درمان آنها صحبت می‌کند.

 ***

در پیوند با مطلب ابوعلی سینا:

ابوعلی سینا پژوهشگری بر فراز سده‌ها
 آثار ابوعلی‌ سینا
گزارشی در مورد آرامگاه ابوعلی سینا

 

 

 
     
 

  صفحه نخست    نوشتارها    گفتارها    بایگانی    تماس