صفحه نخست    نوشتارها    گفتارها    بایگانی    تماس 

 

 

تاريخچه‌ي کلاه دانشجويي در سوئد

 

تاريخچه‌ي استفاده از کلاه سفيد دانشجويي که در مراسم جشن پايان تحصيلي رايج است، به دوران فعاليت کشتي‌سازي در سوئد و به حدود سالهاي 1864 برمي‌گردد. در آن زمان استفاده از آن، نشانه و نمادي بود در برقراري پيوند و همبستگي دانشجويان کشورهاي اسکانديناوي، که در بخش کشتي سازي فعاليت داشتند. دانشجويان کشورهاي سوئد، نروژ، دانمارک، ايسلند و فنلاند.

نخستين بار ، اين کلاه ها در سال 1843 مورد توجه قرار گرفت. در آن زمان دانشجويان کشور دانمارک، در رابطه با صنعت کشتي سازي به شهر اُپسالا در سوئد، آمده بودند. انجمن دوستي دانشجويان، تصميم گرفت که در اسکان دادن به دانشجويان دانمارکي به آنها کمک کند و در اين راستا از دانشجويان سوئدي خواست که بخشي از مسکن خود را در اختيار آنها قرار دهند. در اين امر جهت شناخت بيشتر و مشخص شدن آنها از ديگر افراد غير دانشجو، قرار شد که دانشجويان ميهمان از کلاه‌هاي ويژه‌اي استفاده کنند. اين کلاه‌ها با رنگ سفيد و حاشيه‌ي سياه، مشخص مي‌شد.

مدل 1843

دومين مورد استفاده از اين کلاه، به جنبش دانشجويي سوئد در سال 1845 برمي‌گردد. در آن سال، دانشجويان براي شرکت در تظاهرات به‌طور گروهي به شهر کپنهاک در دانمارک مي‌رفتند. در اين تظاهرات، استفاده از اين کلاه در جهت همبستگي و همخواني بيشتر دانشجويان، مورد توجه قرار گرفت. در 18 ماه ژوئيه 1845 حدود 160 دانشجوي سوئدي از شهر اُپسالا راهي کپنهاک شدند و به‌طور رسمي از اين کلاهها استفاده کردند.   

پس از آن انجمن دوستي دانشجويان سوئد، دو نوع کلاه را متناسب با تغيير فصل، پيشنهاد کرد. کلاه آبي رنگ، ويژه‌ي فصل زمستان و کلاه سفيد، به‌عنوان کلاه تابستاني. فردي که اين کلاه را مورد استفاده قرار مي‌داد به‌اين معني بود که دوره‌ي دبيرستان را پشت سر گذاشته و مشغول گذراندن دوره‌ي دانشگاه است.

پس از سال 1864 اين کلاه بار ديگر در جشن‌هاي پايان تحصيلي دبيرستان مورد توجه واقع شد و استفاده از آن به اين معنا بود که دارنده‌ي اين کلاه، دوره‌ي دبيرستان را به پايان رسانده و براي ورود به دانشگاه آماده مي‌شود. اين سنت، نه تنها در سوئد که در کشورهاي ديگر اسکانديناوي، با کمي تفاوت تا به امروز به اجرا درمي‌آيد.

 

برگردان: پروين

در پیوند با این طلب:
روزهاي باشکوه پايان تحصيلي

 

 

 
     
 

  صفحه نخست    نوشتارها    گفتارها    بایگانی    تماس